Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 21.5.2018

Rekisterinpitäjä:
HydeNet / Säihkysääri
Hanhilahti 101
33680 Tampere
asiakaspalvelu@saihkysaari.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sinun ja yrityksemme välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata meiltä tavaroita tai palveluja, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin antamasi suostumus.

Emme tee henkilöitä koskevia profilointeja tai automatisoituja päätöksiä.

Henkilötietojasi käsittelevät:
- sinä itse
- Yrityksemme työntekijät
- Yritys, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta
- Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
- Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
- Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- Tilintarkastaja(t), joka tarkastaa kirjanpitomme

Säilytämme henkilötietojasi:
- verkkokaupan tietokannassa viiden vuoden ajan
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.